บทเรียนกรณีเขาพระวิหาร

๏ เสียศักดิ์ เสียศรี ๏

๑๏ ใช่เสียแค่ปราสาท
แต่เสียชาติและเสียหน้า
รัฐบาลไร้เดียงสา
ไม่รู้สึกไม่รู้สม

๒๏ ลุกลี้ไปรับรอง
แลลุกลนมีลับลม
ซ่อนเล่ห์อันโสมม
ด้วยสามานย์สันดานเดิม

๓๏ รับรองเป็นของเขา
สะเพร่าพลาดสะเพร่าเพิ่ม
โอหัง ยังเหิมเกริม
ไม่รู้หนาว ไม่รู้ร้อน

๔๏ เสียสิทธิ์ ทักท้วงสิทธิ์
เหนือพื้นที่ ที่ทับซ้อน
เสียขวัญ ทวยนาคร
และเสียศรีสะเกษศรี

๕๏ ไม่ใช่เรื่องคลั่งชาติ
และไม่ใช่เรื่องไมตรี
เป็นเรื่องเราเสียที
ก็เพราะคนของเราเอง

๖๏ สงสารประเทศไทย
ที่ปล่อยให้เขาข่มเหง
แต่นี้ จะร้องเพลง
ประเทศไทย…ให้ใครฟัง!

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
อ.๘/๗/๕๑

ที่มาคำประพันธ์  Manager Online

ครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ปราสาทเขาพระวิหารได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อของประเทศกัมพูชาไปเรียบร้อยแล้ว  นับแต่ตั้งเราถูกศาลโลกตัดสินให้ไทยแพ้ในคดีสิทธิเหนือปราสาทเขาพระวิหารไปเมื่อ 46 ปีที่แล้ว

ถึงแม้คณะกรรมการมรดกโลกจะยืนยันว่ากัมพูชาจดทะเบียนมรดกโลกเฉพาะตัวปราสาทเท่านั้น แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะต้องเสียดินแดงที่เป็นรอยต่อระหว่างไทยและกัมพูชาที่อยู่บริเวณโดยรอบเขาพระวิหารอีกทอดหนึ่ง

แม้ว่ารัฐธรรมนูญมีมติ 8 ต่อ 1 ตัดสินให้การลงนามร่วมกับกัมพูชานั้นเป็นโมฆะ แต่ก็ยากที่ใช้คำตัดสินในการอุธรณ์ต่อคณะกรรมการมรดกโลก นับตั้งแต่นายนพดล ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศไปลงนามกับกัมพูชา ทางกำพูชาเขาก็เก็บทุกเม็ด ทุกรายละเ้อียด ของหลักฐานและพยานเพื่อยืนยันต่อคณะกรรมการมรดกโลก แบบที่ไทยก็ได้แต่นั่งตาปริบ ๆ ทำอะไรไม่ได้เลย

เพราะคนไม่กี่คน คราวนี้ไทยถึงได้เสียทีให้เขมรแบบราบคาบ

แต่ก็ว่าอะไรรัฐมนตรีท่านมากก็ไม่ได้ เราคนไทยทุกคนก็มีส่วนผิดในการเสียสิทธิเหนือดินแดนเขาพระวิหารครั้งนี้

46 ปีนับแต่การตัดสินครั้งแรกเราทำอะไรอยู่
46 ปีเราพยายามกันแึค่ไหนในการรวมหลักฐาน
46 ปีมีมั้ย ที่เราตระหนักว่าเขาพระวิหารเป็นมรดกร่วมของไทยทั้งชาติ

เราดูถูกกำพูชาว่าเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าเรา ไม่มีพิษสง แข่งขันอย่างไรก็ชนะ ถือว่ามีเทคโนลียีทันสมัยที่สุดมากกว่ากำพูชาหลายเสา มีบุคคลากรที่เชีี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ  มีความสัมพันธ์ทางการทหาร การทูตที่ดีกับหลาย ๆ ประเทศ แต่ก็สู้รัฐบาลกัมพูชาที่เพิ่งจัดตั้ง หัดเดินกระเตาะกระแตะหลังสงครามการเมืองมาไม่นานมานี้

เขาร่วมใจกันมา 46 ปี ในการหาข้อมูล เชิญประเทศมหาอำนาจ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านโบราณสถาน ปรึกษาหารือเพื่อจัดเตรียมการนำปราสาทเขาพระวิหารจดทะเบียนเป็นมรดกโลก

และก็สามารถกำชัยชนะได้อย่างงดงามในเวทีโลก!
เพราะเขาร่วมแรงร่วมใจกัน ทั้งภาครัฐ ทหาร และประชาชน

ย้อนกลับมาดูประเทศไทย

รัฐก็อยู่ส่วนรัฐ ส.ส. ที่เลือกเข้ามาส่วนใหญ่ก็เป็นนักธุรกิจลงทุนลงเงินไปมากเพื่อให้ได้ตำแหน่งในคณะบริหารประเทศ พอได้อยู่ในอำนาจก็ต้องกอบโกยทุนที่เสียไปคืนมา จะบริหารประเทศก็ไม่จริงใจ คิดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ เลยทำให้เวลาทำสนธิสัญญาต่อรองกับนานาประเทศ เป็นมุมมองของนักธุรกิจที่คำนึงแต่ผลประโยชน์ของตนไม่ใช่ประเทศชาติ ดังเช่นกรณีเขาพระวิหาร หรือกรณีสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา หรือแม้กระทั่งปลดกำแพงภาษีเพื่อทำเขตการค้าเสรี (FTA)

ส่วนทางทหาร ได้ทำอะไรเกี่ยวกับการดำเนินการ เพื่อทวงสิทธ์ ทวงเสรีภาพ ปกปักผืนแผ่นดินไทย ด้วยจิตสำนึกที่เหนือกว่าทางกำพูชา เพื่อให้เกิดผลดีกับประเทศชาติอย่างไรได้บ้าง

ประชาชนก็ฟุ้งเฟ้อไปกับลัทธิทุนนิยมสุดขั้ว โดยเป็นผลจากนโยบาลของรัฐบาลหลายยุคหลายสมัย ปล่อยให้กลุ่มทุนครอบงำ ด้วยเครื่องมือทางการตลาด หลงว่ามีรถไฟฟ้ามากมาย มีถนนตัดผ่านทุกหมู่บ้าน มีตึกสูงระฟ้า ที่ไหนได้เทคโนโลยีเหล่านี้ซื้อเขามาทั้งนั้น ไม่เคยคิดเองทำเอง จะมีก็อยู่มากกับคนคิดดีทำดี แต่คนกลุ่มนี้ก็จะถูกขัดด้วยมือที่มองไม่เห็น ไอเดียดี ๆ เจ๋ง ๆ ก็ได้แต่คิดแต่ไม่สามารถทำออกมาได้ เพียงเพราะว่าขัดขานักเลงใหญ่เท่านั้น

ครับ ครั้งนี้ก็อยากให้ถือเป็นบทเรียน
แต่ต้องไม่เหมือนที่ผ่านมา ที่เจ็บแล้วไม่จำ ทั้งที่เด็กมันยังรู้เลย …

เด็กหัดขี่จักรยาน พอมันล้มก็รู้สึกเจ็บ
เจ็บแล้วก็จำ พยายามไม่ทรงตัวไม่ให้ล้ม
สักพักก็ขับได้ปร๋อ ..

ต้องร่วมใจฟันฝ่ามรสุมเศรษฐกิจ ทุกคนก็ทำหน้าที่ของตน

ประชาชนก็ช่วยกันประหยัด ช่วยกันพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า
ทหารก็ปกปักรักษาดินแดนอย่าให้ใครมาย่ำยี
รัฐบาลก็ตั้งถือความสัตย์สุจริตเป็นสรณะ แล้วบริหารประเทศให้ก้าวไกล นำหลักเศรฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารประเทศ

ให้ยึดจำกรณีเขาพระวิหารครั้งนี้ ให้ขึ้นใจ
จะต้องไม่มีเหตุการสูญเสียอย่างกรณีเขาพระวิหารเช่นนี้อีก!

Share
Related Posts

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>