taxi


http://www.dailynews.co.th/economic/288891
ถ้าใครเคยได้ใช้บริการ สนามบินดอนเมือง และเลือกใช้ แท็กซี่ เป็นพาหนะโดยสารในการเดินทางกลับบ้าน เมื่อเดินไปถึงคิว แท็กซี่ ก็พบกับปรากฏการณ์คิวยาว ผู้โดยสารล้น และใช้เวลานานกว่าจะถึงคิวรับบริการ   ผู้ให้บริการแท็กซี่ไม่พอเพียงก็ไม่น่าจะใช่ เพราะทุกครั้งที่ได้ขึ้นแท็กซี่แล้ว ระหว่างทางก็จะเห็น แท็กซี่จำนวนมากต่อคิวยาวเหยียด เพื่อเข้าไปรับผู้โดยสาร จึงเป็นเรื่องที่ชวนหงุดหงิดทุกครั้งเมื่อต้องมาใช้บริการแท็กซี่ สนามบินดอนเมือง   การรอคอย แท็กซี่ ดอนเมือง ใช้เวลานาน และคิวล้นนั้นเกิดมาจากสาเหตุอะไรได้บ้าง?

แท็กซี่ ดอนเมือง ปัญหาที่ต้องแก้ไข