wordpress


node.js ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยังจำกัดอยู่ในแวดวง Enterprise เช่น Uber, LinkedIn, Paypal, Netflix เท่านั้น วันนี้ wordpress ประกาศโครงการ wp-calypso, หน้า admin ใหม่ที่ถูกพัฒนาโดย nodejs / react […]

ทำไม wordpress จึงเลือกใช้ nodejs?